Mirkka Kippo

 Viittomakielen tulkki

Viittomakielen tulkki Mirkka KippoPalvelut

 Myös etätulkkausta. Välineinä esimerkiksi WhatsApp tai Messenger.  Mahdollisuus liittyä Teams kokoukseen.

Viittomakielen tulkkaus

Kuurosokeille tulkkaus

Tulkkaus kaventuneeseen näkökenttään, taktiilisti ja haptiset menetelmät

Opastus ja kuvailu

Puheen toisto

Viitotun puheen tulkkaus

Englanninkieliset tulkkaukset (vaativa taso)

Tarjoan sekä asioimis- että opiskelutulkkausta Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella sekä matkustan tarvittaessa kotimaassa ja ulkomailla.

Olen Kelan tulkkauspalvelujen sopimuskumppani ja sitoutunut noudattamaan työssäni viittomakielen tulkkien ammattieettisiä sääntöjä.

Yhteystiedot

Huomioithan, että tulkkaustyön aikana en ole tavoitettavissa puhelimella. Minut tavoittaakin parhaiten sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Tulkkitilaukset, tarjouspyynnöt ja yhteistyöehdotukset:

mirkka.kippo@gmail.com

050-57 22 168 

Y-tunnus 2546462-9 TMI: Rosalind